วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ   น.ส. อังศรา    นามสกุล   แก้วประเสริฐวงศ์   ชื่อเล่น  หนูแดง
เบอร์โทร     085-994-7974 
สุขภาพ      แข็งแรงดี
โรคประจำตัว      -
แพ้ยา                  -
ชื่อบิดา    นาย  บุญทรง   นามสกุล    แก้วประเสริฐวงศ์         เบอร์ติดต่อ    -
ชื่อมารดา  น.ส.   ศรีพร   นามสกุล     บุญ - หลง    เบอร์ติดต่อ   087-589-1754
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  อ. อำภา  กุลธรรมโยธิน
เบอร์โทรอาจารย์ที่ปรึกษา    081-413-43-242


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น